Niekedy mať rád znamená viac ako milovať!

Červen 2008