Niekedy mať rád znamená viac ako milovať!

Květen 2008